Ana Brundula, dr. med.

spec. anesteziologije, reanimatologije i int. medicine, uži specijalist intenzivist

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. 2005.-2009. vršila je specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja prema programu Ministarstva zdravlja i soc. Skrbi. 2014. godine završila je užu specijalizaciju iz intenzivne medicine prema programu Ministarstva zdravlja i soc . skrbi. Koautorica je nekoliko stručnih radova, uglavnom na teme povezane s intenzivnom skrbi i postoperativnom njegom.

Kontaktirajte nas i dogovorite konzultacije

Estetska kirurgija

Kirurgiju uljepšavanja i pomlađivanja danas možemo smatrati neizostavnim kulturološkim razvojem društva.

Klinika Opatija

Nova cesta 46b
+385 51 271 065
+385 51 350 530
beauty@zgaljardic.surgery
Radno vrijeme
9-12h/15-21h