Endolight lift Lasemar 1500nm

Rezultat zahvata je pomlađen izgled

Upravo je doc.dr.sc. Zoran Žgaljardić bio jedan od prvih u svijetu koji je implementirao lasersku lipolizu u estetsku kirurgiju i medicinu. Zahvaljujući osobitostima lasera koji svojim radom u potkožnom tkivu dovode do razvoja toplinske energije i grijanja potkožja na temperature između 38°C i 41°C kao posljedica dolazi do reparatornih procesa u tkivu koji rezultiraju stimulacijom vlastitog kolagena. Upravo na temelju te činjenice razvio se i koncept endolight liftinga. Za razliku od klasičnog liftinga nema prisutnog reza ispred i iza uha već je dovoljna ulazna incizija od cca 5mm za prolaz laserske kanile kojom se ulazi u potkožno tkivo. Difuzno se aplicira laserska energija do zadovoljavajuće temperature- napose u području vrata i podbratka.

Rezultat zahvata je pomlađen izgled zahvaljujući retrakciji kože uzrokovanoj laserom. Sam zahvat može se izvoditi u lokalnoj ili općoj anesteziji ovisno o suradljivosti klijenta.

Doc.dr.sc.Zoran Žgaljardić je pozvani predavač i instruktor na brojnim tečajevima i kongresima upravo na temu laserskog liftinga( 2014, Fort Lauderdale, Florida- 20th annual scientific meeting American Academy of cosmetic surgery, Kerala, India 2012- 1st International Cosmetic suregry symposium, Milano- Agora- 18.International Congress of Aestehtic Medicine, Kolkhida 10th international caucasian cobgress os plastic surgery and dermato-cosmetology …), a samo u 2017 je bio pozvani predavač na temu „Laserska lipoliza kao metoda liftina lica” na Europskom kongresu estetske i laserske medicine u Moskvi, instruktor je ove metode na workshopu u Dubaiju u organizaciji Laser Health Academy.

Ponosni smo također da je upravo našim doktorima, doc.dr.sc. Zoranu Žgaljardiću i dr. Ivonne Žgaljardić, dr. Serdev, međunarodno priznati ekspert iz područja estetske kirurgije, povjerio pisanje poglavlja o implementaciji laserske lipolize kao tehnike u svojem najnovijem udžbeniku o oblikovanju tijela.

Ukoliko imate više pitanja o ovoj metodi kontaktirajte nas i saznajte da li ste odgovarajući kandidat za ovaj zahvat!

* Disclaimer: Rezultati su individualni i mogu varirati od slučaja do slučaja i stanja pacijenta te njihove anatomske predispozicije.

Galerija

Kontaktirajte nas i dogovorite konzultacije

Estetska kirurgija

Kirurgiju uljepšavanja i pomlađivanja danas možemo smatrati neizostavnim kulturološkim razvojem društva.

Klinika Opatija

Nova cesta 46b
+385 51 271 065
+385 51 350 530
beauty@zgaljardic.surgery
Radno vrijeme
9-12h/15-21h