Uvjeti korištenja

Značenje izraza

Izdavač Internet stranice www.zgaljardic.net je CENTAR ZA ESTETSKU KIRURGIJU DR. ŽGALJARDIĆ POLIKLINIKA ŽGALJARDIĆ , sa sjedištem u Nova Cesta 46/B, 51410 Opatija, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040234087, osobni identifikacijski broj (OIB): 57371600111 (u daljnjem tekstu: „ Izdavač“). www.zgaljardic.net je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača. Korisnik Internet stranice www.zgaljardic.net je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.zgaljardic.net. Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutardomene www.zgaljardic.net.

Općenito

Ovi Opći uvjeti korištenja Internet stranice www.zgaljardic.net. (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internet stranice www.zgaljardic.net. Korištenjem ovih Internet stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranice www.zgaljardic.net u skladu s istima. Pravo korištenja ovih Internet stranica osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.

Promjena Općih uvjeta korištenja

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata. Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti Internet stranice www.zgaljardic.net., smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama www.zgaljardic.net. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta korištenja, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Ponašanje korisnika

Obveza i dužnost Korisnika je koristiti Internet stranicu www.zgaljardic.net isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju putem ovih Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Izdavača, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Izdavača ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju ili uživanju u Internet
stranicama www.zgaljardic.net strogo je zabranjeno. Korisnik ne smije koristiti Internet stranice www.zgaljardic.net za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje Korisnika Internet stranica www.zgaljardic.net na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalu konkurenciju Izdavaču.

Sigurnost Vaših osobnih podataka

Privatnost

Prilikom korištenja Internet stranica www.zgaljardic.net i njezinih pojedinih funkcionalnosti od strane Korisnika, Izdavač može prikupljati određene osobne podatke Korisnika te iste obrađivati i pohranjivati u za to predviđene svrhe. Korištenjem Internet stranica www.zgaljardic.net pristajete na javno objavljena Pravila privatnosti Izdavača te potvrđujete da ste pročitali, shvatili i prihvatili Pravilna privatnosti. Pravila privatnosti Izdavača nalaze se na Internet stranici www.zgaljardic.net pod rubrikom „Pravila privatnosti“, Pravila privatnosti Izdavača nalaze se na Internet stranici www.zgaljardic.net pod rubrikom a „Pravila privatnosti“.

Licenciranje

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internet stranicama www.zgaljardic.net, smatra se da Korisnik daje Izdavaču pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Sigurnost Vaših osobnih podataka

Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo Korisnika od strane Internet stranice koju Korisnik posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke Korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što Korisnik naknadno opet posjeti istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama Korisnika. Kako bi se osigurao pravilan rad Internet stranice www.zgaljardic.net, daljnja unaprjeđenja te poboljšanja iskustva Korisnika u pregledavanju, Internet stranica www.zgaljardic.net na računalo Korisnika pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće). Korištenjem Internet stranica www.zgaljardic.net bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo Korisnika, Korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ukoliko Korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu Korisnika bit će onemogućeno, a Korisnik će i nadalje biti u mogućnosti pregledavati Internet stranicu www.zgaljardic.net, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne. Pojedinosti o kolačićima, načinu njihova korištenja, pohranjivanja i blokiranja nalaze se na Internet stranici www.zgaljardic.net pod rubrikom „Upotreba kolačića“.

Odgovori i komentari u rubrici „Blog“ ili odgovori putem „Kontakt obrasca“

Odgovori na pitanja, zaključci, mišljenja, stavovi, opaske i/ili bilo koji drugi navodi sadržani
u rubrici„Blog“ ili odgovori na pitanja sadržani putem „Kontakt obrasca“ predstavljaju samo informativne, orijentacijske i okvirne podatke te se na iste nije moguće pouzdati bez stručnog pregleda i pomne analize koja se može izvršiti isključivo od strane stručnog osoblja Izdavača. Odgovori na pitanja ne smatraju se obvezujućim u odnosu na Izdavača, Korisnika niti bilo koju treću osobu. Odgovori na pitanja su utemeljeni na činjenicama, okolnostima, pretpostavkama, podacima i/ili tvrdnjama iznesenim u postavljenim upitima. Prilikom postavljanja upita Korisnik potvrđuje kako je prezentirao sve činjenice i okolnosti koje su mu poznate ili koje bi mu po redovitom tijeku stvari trebale biti poznate. Ukoliko bilo koja od predmetnih činjenica, okolnosti, pretpostavki, podataka i/ili tvrdnji nije točna, Korisnik je obvezan Izdavača o tome izvijestiti pisanim putem, budući da netočnost ili nepotpunost podataka može uzrokovati promjenu danog odgovora. Odgovori na pitanja temelje se na praksi, stručnim dostignućima, tehnologiji i/ili iskustvu koje je dostupno u trenutku davanja odgovora na postavljeni upit. Budući da su predmetna praksa, stručna dostignuća, tehnologija i/ili iskustva podložni promjenama, nije moguće osigurati aktualnost danih odgovora kroz buduće razdoblje. Dani odgovori neće biti aktualizirani s obzirom na promjene prakse, stručnih dostignuća, tehnologije i/ili iskustva bez postavljanja izričitog ponovljenog upita.

Sigurnost Vaših osobnih podataka

Završne odredbe

U slučaju da je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja ništetna, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Općih uvjeta ostati na snazi, a ništetna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj svrsi najviše odgovara odredbi koja je ništetna. Ukoliko Izdavač ne iskoristi svoja prava iz ovih Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava. Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem Internet stranica www.zgaljardic.net nadležan je stvarno nadležni sud sa sjedištem u Rijeci. Registracijom/prijavom na Kontakt obrazac, prijavom na Newsletter na Internet stranici www.zgaljardic.net smatra se da je Korisnik ove Opće uvjete u cijelosti pročitao, ispravno protumačio i prihvatio

Kontaktirajte nas i dogovorite konzultacije

Estetska kirurgija

Kirurgiju uljepšavanja i pomlađivanja danas možemo smatrati neizostavnim kulturološkim razvojem društva.

Klinika Opatija

Nova cesta 46b
+385 51 271 065
+385 51 350 530
beauty@zgaljardic.surgery
Radno vrijeme
9-12h/15-21h