2019 Trophy Awards u dijamantnoj kategoriji

Doc.dr. sc. Zoran Žgaljardić može postojećim priznanjima i nagradama dodati još jedno priznanje. Riječ je o 2019 Trophy Awards priznanju koje dodjeljuje International Business Magazine

Dodjela priznanja se održavala u Tarrytownu, New Yorku gdje je zahvaljujući kvaliteti rada osvojio najveće priznanje u Diamond kategoriji. 

Doc.dr.sc. Zoran Žgaljardić je dobio ovo priznanje zahvaljujući poslovnoj reputaciji, prepoznatljivosti, certifikatima i nagradama koje je osvojio, uspješnom sudjelovanju na sajmovima, konferencijama te tehnologiji koju koristi.

Naime, u ponudi njegove poliklinike osim kirurških zahvata, veliki naglasak se stavlja na korištenje najmodernije tehnologije te na neinvazivne zahvate čime se sveukupno poboljšavaju
rezultati zahvata i samo vrijeme oporavka što je klijentima iznimno bitno.

Ovo priznanje je još jedna potvrda da je Centar za estetsku kirurgiju dr. Žgaljardić mjesto prepuno iskustva, kredibiliteta i znanja!