Ana Brundula, dr. med.

spec. anesteziologije, reanimatologije i int. medicine, uži specijalist intenzivist

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. 2005.-2009. vršila je specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja prema programu Ministarstva zdravlja i soc. Skrbi. 2014. godine završila je užu specijalizaciju iz intenzivne medicine prema programu Ministarstva zdravlja i soc . skrbi. Koautorica je nekoliko stručnih radova, uglavnom na teme povezane s intenzivnom skrbi i postoperativnom njegom.