2014 WAOCS congress Darmstadt

doc.dr.sc.Zoran Žgaljardić ušao je u Hall of Fame WAOCS-a i time pokazao najviši svjetski stupanj znanja u estetskoj kirurgiji.

Estetska kirurgija

Kirurgiju uljepšavanja i pomlađivanja danas možemo smatrati neizostavnim kulturološkim razvojem društva.

Klinika Opatija

Nova cesta 46b
+385 51 271 065
+385 51 350 530
beauty@zgaljardic.surgery
Radno vrijeme
9-12h/15-21h