12. Međunarodni kongres plastične i estetske kirurgije te dermatologije u Tbilisiju

Doc.dr.sc. Zoran Žgaljardić sudjelovao je na 12. Međunarodnom kongresu plastične i estetske kirurgije te dermatologije u Tbilisi. U organizaciji Aptosa, ovaj događaj posvećen je prenošenju znanja te otkrivanju suvremenih pristupa estetskoj medicini iz cijeloga svijeta. Među svjetskim stručnjacima bio je doc.dr.sc. Zoran Žgaljardić koji se između ostalog družio s kolegama Konstantin Sulamanizde i Matt Stefanelli.

Estetska kirurgija

Kirurgiju uljepšavanja i pomlađivanja danas možemo smatrati neizostavnim kulturološkim razvojem društva.

Klinika Opatija

Nova cesta 46b
+385 51 271 065
+385 51 350 530
beauty@zgaljardic.surgery
Radno vrijeme
9-12h/15-21h